EU-FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

1. PPE: Perfect Descent Modeller 230D och 230S

  1. Tillverkarens namn och adress: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive # 4 Littleton, CO 80125
  2. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.
  3. Deklarationens syfte:

page1image59531392                     page1image59529520

Perfect Descent Model 230D Perfect Descent Model 230S

 

  1. Syftet med deklarationen som beskrivs i punkt 4 överensstämmer med relevant unionslagstiftning om harmonisering: förordning (EU) 2016/425.
  2. I enlighet med EN341: 2011-1A / RFU PPE-R / 11.128 Version 1 och EN360: 2002. Anmält organ: TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123 Utförde EU-typkontroll och utfärdade EU-typintygsnummer: P5A 105743 0001 Rev. 00
  3. PPE är föremål för överensstämmelse för bedömning av överensstämmelse för typ baserat på kvalitetssäkring av produktionsprocessen Modul C2 under övervakning av det anmälda organet TÜV SÜD, CE 0123.
  4. Undertecknad för och på uppdrag av: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive # 4Littleton, CO 80125

 

Ron Naranjo
VD, C3 Manufacturing
page1image59531808